ZORROO ondersteuning

Zorggroep Regio Oosterhout e.o. is een organisatie van, voor en door huisartsen.

Zorroo ondersteunt huisartsen in de regio Oosterhout, (ook in onze praktijk) de zorg voor patiënten met Diabetes mellitus type 2, COPD, hart- en vaatziekten en psychische problemen. Daarnaast is er voor alle patiënten het Stoppen-met-rokenprogramma beschikbaar. Al deze zorg is vastgelegd in zorgprogramma’s.

Voor meer informatie kijk op: www.zorroo.nl

Samenwerking en taakverdeling
Zorgverleners
Om de zorg goed te organiseren, de kwaliteit te verbeteren en deze te waarborgen, sluit Zorroo contracten af met zorgverleners als diëtisten, (medisch) pedicures, podotherapeuten, laboratoria, ziekenhuizen en specialisten.
In deze contracten komen deze zorgverleners met Zorroo overeen, dat de zorg overeenkomstig aan de zorgprogramma’s aan patiënten aangeboden wordt.
Zodoende zijn alle patiënten verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.
De zorgverzekeraars kopen de zorgprogramma’s in bij Zorroo.

Zorgverzekeraars
Zorroo overlegt de inhoud en financiering van de zorgprogramma’s met de zorgverzekeraar. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd.
Zorroo regelt de afhandeling van de financiële administratie en rapporteert aan de zorgverzekeraar.

 

Website Thuisarts.nl

  • De website www.Thuisarts.nl geeft u betrouwbare en onafhankelijke informatie over ziektes en gezondheid, vóór, tijdens en na eenconsult.
  • www.Thuisarts.nl wil mensen stimuleren om bewuster om te gaan met hun gezondheid en wil hen beter in staat stellen daarin keuzes te maken.

logothuisarts.jpg (720×204)

 

 

Gezondheidscentrum Het Vierendeel

Logo Vierendeel

NHG Accreditering

Logo accreditatieOnze praktijk is NHG geaccrediteerd en voldoet aan de meest moderne richtlijnen.