Praktijkondersteuners

Er zijn twee Praktijkondersteuners voor diabetespatiënten, mensen met (risico op) hart- en vaatziekten en mensen met astma/COPD. Dit zijn Nicole Bosch en Esther van Hassel.

Zij doen spreekuren en huisbezoeken en overleggen regelmatig met de huisarts die u jaarlijks zal blijven controleren.

Er zijn drie Praktijkondersteuners voor mensen met psychische problemen: Hans Reus, Marjon Kwaaitaal en Cindy Kooij. U kunt naar hen worden verwezen door uw huisarts; meestal kunt u binnen een korte tijd terecht.

Ook zij overleggen regelmatig met uw huisarts.

Er zijn twee Praktijkondersteuners voor ouderenzorg: Martine vd Poel en Marga Pals. Zij kunnen met u een afspraak maken voor een huisbezoek en vervolgcontacten. Uiteraard overleggen zij regelmatig met uw huisarts.

Website Thuisarts.nl

  • De website www.Thuisarts.nl geeft u betrouwbare en onafhankelijke informatie over ziektes en gezondheid, vóór, tijdens en na eenconsult.
  • www.Thuisarts.nl wil mensen stimuleren om bewuster om te gaan met hun gezondheid en wil hen beter in staat stellen daarin keuzes te maken.

logothuisarts.jpg (720×204)

 

 

Gezondheidscentrum Het Vierendeel

Logo Vierendeel

NHG Accreditering

Logo accreditatieOnze praktijk is NHG geaccrediteerd en voldoet aan de meest moderne richtlijnen.