Acute hulp

Voor Eerste Hulp en Spoedgevallen telefoon 0162-684800 24 uur per dag.

De assistente zal dan overleggen met één van de huisartsen.

Spoedgevallen zijn bij voorbeeld verwondingen, ongevallen, pijn op de borst, benauwdheid, tekenen van een beroerte als een verlamd gezicht, arm of been, acute problemen met spreken, etcetera.

Website Thuisarts.nl

  • De website www.Thuisarts.nl geeft u betrouwbare en onafhankelijke informatie over ziektes en gezondheid, vóór, tijdens en na eenconsult.
  • www.Thuisarts.nl wil mensen stimuleren om bewuster om te gaan met hun gezondheid en wil hen beter in staat stellen daarin keuzes te maken.

logothuisarts.jpg (720×204)

 

 

Gezondheidscentrum Het Vierendeel

Logo Vierendeel

NHG Accreditering

Logo accreditatieOnze praktijk is NHG geaccrediteerd en voldoet aan de meest moderne richtlijnen.